Containerpark

Op regelmatige tijdstippen kan huisvuil, papier en PMD gebracht worden naar het containerpark.